Yritykseni

Yritykseni perusarvot ovat oivallus, innostus ja keskinäinen arvostus. Yrityksen koulutus- ja ohjaustuotteet tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden oivaltaa ja oppia uusia asioita. Tavoitteena on innostaa ja kannustaa asiakkaita tekemään muutoksia paremman työelämän aikaansaamiseksi. Yritys pyrkii kaikessa toiminnassaan kunnioittamaan ja arvostamaan sekä asiakkaita ja että yhteistyökumppaneita.

Yrityksen logossa oleva oliivipuu symbolisoi rauhaa ja sopii hyvin myös työhyvinvoinnin symboliksi. Kaikilla tulisi olla rauha tehdä töitä. Oliivipuun juuret symbolisoivat työhyvinvoinnin ja työkyvyn perustaa. Riittävän hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys sekä toimintakyky yhdessä ammatillisen osaamisen kanssa ovat perusedellytyksiä työn tekemiselle. Yrityksen selkeät perustehtävät sekä yrityksen arvot, missio ja visio luovat turvalliset puitteet työnteolle eli oliivipuun rungon. Näiden avulla voidaan ponnistaa kohti tavoitteita ja tuloksia eli oliivipuun lehtiä ja oliiveja.

Oliivipuu on rauhan symboli.

Koulutukseni

 • Työnohjaaja STOry, Careeria, 2019
 • Mentorikoulutus, Adoptioperheet ry, 2019.
 • Työnohjaajana perhehoidon kentässä -täydennyskoulutus, Perhehoitoliitto, 2018
 • Ratkaisukeskeinen valmentaja, Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämispalvelut, 2017
 • Yrittäjän ammattitutkinto, Careeria, 2020
 • ETM, ravitsemustiede, Helsingin yliopisto, 1999
Heli Reinivuo

Työkokemukseni

 • Erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2000-
 • Yrittäjä, 2014-
 • Tuntiopettajan töitä mm. Laurean ja Kymenlaakson ammattikorkeakouluissa, Porvoon kansalaisopistossa ja Helsingin avoimessa yliopistossa, 2009-
 • Urheilijoiden ravitsemusohjaus ja koulutus 2014-. Itä-Uudenmaan urheiluakatemian ravitsemusasiantuntija 2017-
 • Hus Ravioli, Porvoon sairaala. Painonhallintaryhmien ohjaus 2013-2015.
 • Lasten ja nuorten sijais-, loma- ja tukiperhetoiminta 2010-

IT-osaamiseni

 • Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot, Helsingin Yliopisto, 2002.
 • Relaatiotietokannat ja SQL-kyselykieli
 • WordPress-julkaisujärjestelmä
 • WooCommerce -verkkokauppa
 • HTML-merkintäkieli
 • XAMPP-kehitysympäristö
 • Poedit ja OmegaT, käännöstyökalut
 • Express Scribe, litterointiohjelma
 • Google Analytics
 • HubSpot CRM -asiakkuuden hallintajärjestelmä
 • Mailchimp- ja MailerLite sähköpostimarkkinointiohjelmat
 • Projektien hallintaohjelmat: Jira, Trello, ClickUp

Yhteistyökumppanit