Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Heli Reinivuo Tmi, (Y-tunnus: 2906753-2), Uutelantie 3 A 2, 06400 Porvoo. Verkkosivustomme osoite on: https://helireinivuo.fi

Rekisterin nimi

Heli Reinivuo Tmi:n asiakasrekisteri

Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Heli Reinivuo, Uutelantie 3 A 2, 06400 Porvoo. Puh. 050 574 3570, Sähköposti: info@helireinivuo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoito, yhteydenpito, laskutus ja suoramarkkinointi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää tilaajan ja tilaajaorganisaation yhteystiedot (organisaation edustajan ja yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, osoite, paikkakunta, sähköpostiosoite), laskutukseen liittyvät tiedot sekä sopimussuhteeseen liittyvät tiedot (aikataulu, palvelun toteuttamisen fyysinen paikka). Rekisteri sisältää koodattuja (ei nimiä tms. tunnistetietoja) kirjallisia muistiinpanoja ohjausprosessiin liittyvästä työskentelystä, mutta ne eivät ole identifioitavissa asiakkaisiin.

Kun verkkosivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus

Sähköinen aineisto on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja käyttäjäoikeuksin. Tietokoneen käyttö on suojattu palomuurein, salasanoin ja käyttäjätunnuksin. Manuaalisen aineiston tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa. Sähköisen ja manuaalisen aineiston käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän yhteyshenkilöllä.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella ja sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu.

Oikeus tietojen oikaisuun

Sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun.

Oikeus tietojensa poistamiseen

Sinulla on oikeus poistaa tiedot palvelusta.